Các câu giao tiếp tiếng Trung, tiếng Hoa thông dụng

Cách hỏi giờ trong tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày 

1. Bây giờ mấy giờ? 现在几点? xiàn zài jǐ diǎn ?

2. Bây giờ hai giờ. 现在两点。 xiàn zài liǎng diǎn 。

3. Bây giờ là 5 giờ 15 phút. 现在是五点一刻。 xiàn zài shì wǔ diǎn yí kè 。

4. Bây giờ là 4 giờ kém 10 phút. 现在差十分四点。 xiàn zài chà shí fēn sì diǎn 。

5. Bây giờ là 9 giờ rưỡi. 现在是九点半。 xiàn zài shì jiǔ diǎn bàn 。

6. Bây giờ là 1 giờ đúng. 现在是一点整。 xiàn zài shì yī diǎn zhěng 。

7. Vẫn chưa đến 4 giờ mà. 还没到四点呢。 hái méi dào sì diǎn ne 。

8. Đồng hồ của bạn mấy giờ rồi? 你的表几点了? nǐ de biǎo jǐ diǎn le ?

9. Đồng hồ của tôi là 2 giờ. 我的表是两点钟。 wǒ de biǎo shì liǎng diǎn zhōng 。

10. Đồng hồ của tôi nhanh 2 phút. 我的表快了两分钟。 wǒ de biǎo kuài le liǎng fèn zhōng


Hệ thống chi nhánh Tinh Hoa

  • Tinh Hoa Huỳnh Văn Bánh: 509 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
  • Tinh Hoa Luỹ Bán Bích: 539 Luỹ Bán Bích, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM
  • Tinh Hoa Quang Trung: 656/15 Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
  • Tinh Hoa Thống Nhất: 08 Đường số 1, P.16, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
  • Hotline 0939 580 787

Các câu giao tiếp tiếng Trung thông dụng

Các câu giao tiếp tiếng Hoa thông dụng

Bài viết liên quan!

0933 39 8787