Được sự hậu thuẩn của Tổ chức Đầu tư Giáo dục Bản Việt, tầm nhìn của Tinh Hoa đến 2030 sẽ đào tạo phổ cập anh ngữ chuẩn quốc tế cho toàn bộ các em học sinh trong lứa tuổi từ 4 đến 16 tuổi tại Tp.HCM và các tỉnh thành trong cả nước.