Tinh Hoa được xây dựng và phát triển bởi tổ chức Đầu tư Giáo dục Bản Việt. Tinh Hoa ra đời với sứ mệnh mang lại một ngôi trường đào tạo anh ngữ chuẩn mực, tiêu chuẩn quốc tế, nhằm đào tạo ra những công dân ưu tú không chỉ giỏi giao tiếp anh ngữ mà còn vững vàng về kỹ năng hình mẫu của một công dân toàn cầu – Những Tenpluser!